Flis

Komfortabel, kompakt, sparsam och säker. Finns i storlekar 20-350kW

Nya T4e från Frölings fabriker lämnar inget i övrigt att önska.

Med brännkammaren av kiselkarbid uppnår T4e höga verkningsgrader (upp till 96,3 %) samtidigt som utsläppen är mycket låga. Den genomtänkta användningen av strömsparande EC-motorer ger en extremt låg elförbrukning.

Tack vare modulkonstruktionen och den kompaktastorleken är Fröling T4e extra lätt att montera och installera. Redan vid leveransen är den monterad och alla kablar dragna och pannan har testats i fabriken.

Vid utvecklingen av T4e lades stor vikt vid energieffektivitet, lång livslängd och stabilitet. T4e förbrukar mycket lite el vid drift och håller därmed nere driftkostnaderna. Utmärkelsen EnergieGenie är ytterligare ett imponerande bevis på detta.

Ladda ner broschyr!