Hem


Våra produkter

Vedpannor

Fyll på med ved, tänd, stäng luckorna och börja värma. Uppvärmning med den nya S4 Turbo från Fröling är ett rent nöje!

Pelletspannor

Med en yta på endast 0,38 m² lägger pelletspannan PE1 Pellet ribban ännu högre. Tyst drift och hög komfort – låga utsläpp och ytterst låg strömförbrukning utmärker nya PE1 Pellet. Tack vare den höga energieffektiviteten lämpar sig PE1 Pellet särskilt bra för lågenergi- och passivhus.

Flispannor

Nya T4e från Frölings fabriker lämnar inget i övrigt att önska. Med brännkammaren av kiselkarbid uppnår T4e höga
verkningsgrader (upp till 96,3 %) samtidigt som utsläppen är mycket låga. Den genomtänkta användningen av
strömsparande EC-motorer ger en extremt låg elförbrukning.

Kombi-
Pannor

SP Dual ved- och pelletspanna kombinerar två väl utformade system. Det uppfyller alla krav för ved- och pelletsbränsle i två separata förbränningskammare. Då den är högeffektiv och bekväm, garanterar SP Dual både låga utsläpp samt låg energikostnad.

Ackumulator-
Tankar

Frölings tanksystem är perfekt avstämda för att kombineras med en pellets-, flis- eller vedpanna, men kan även användas tillsammans med andra värmekällor som olje- eller gaspannor.

Återförsäljar-
Karta

Hitta din lokala Återförsäljare!