Ved

S1 Turbo

Denna nya vedpanna Fröling S1 (15-20 kW) kombinerar alla funktioner i en modern förbränning av biomassa. Hastighetsreglerad sugande fläkt säkerställer konstant hög kvalitet av förbränning. Hög effektivitet och långa intervaller mellan vedinlägg – låga utsläpp och låg strömförbrukning är funktioner i nya S1 Turbo.

Ladda ner broschyr!

S3 Turbo

Vedpannan S3 Turbo koncentrerar sig på det viktigaste och samlar poäng med ett oslagbart förhållande mellan pris och prestanda. S3 Turbo kan kan fyllas med halvmetersved i alla modeller och ofta behöver pannan bara fyllas en gång per dag.
Med sin patenterade, cylindriska virvelbrännkammare för hög temperatur, ger S3 Turbo utmärkta förbränningsvärden. De generösa dimensionerna i förbränningszonen garanterar låga utsläpp. Effektiviseringssystemet (VOS) gör det enkelt att rengöra värmeytorna utifrån med hjälp av spaksotning. Tack vare specialpyrolysgasutsugningen läcker inte några rökgaser ut vid påfyllning..        

De primära och sekundära luftinställningarna justeras av tekniker vid drifttagning. Den varvtalsreglerade och tysta sugfläkten sörjer för en konstant högkvalitativ förbränning.. Det betyder att systemet har förebildlig verkningsgrad med full driftssäkerhet.                  

Regleringen S-Tronic i pannan styr den sugande fläkten och ger möjlighet att ansluta en ackumulatortank, laddpump eller en värmepump. Rökgas- och panntemperaturövervakning säkerställer effektiv förbränning. Alla regionala föreskrifter som kräver användning av väderaktiverade kontroller bör följas.

Ladda ner broschyr!

S4 Turbo

S4 Turbo kan kan fyllas med halvmetersved i alla modeller från märkeffekten 22 kW och uppåt. Fröling har vidareutvecklat sin väl beprövade cylinderformade brännkammare och sätter en ny standard med optimerad styrning av rökgasen. Den robusta konstruktionen och användningen av kiselkarbid som material för högtemperaturförbränningskammaren möjliggör en längre livslängd.

Fyll på med ved, tänd, stäng luckorna och börja värma. Uppvärmning med den nya S4 Turbo från Fröling är ett rent nöje! Om du vill göra det ännu enklare för dig, väljer du till den automatiska tändningen.

Den varvtalssreglerade sugande fläkten säkerställer en konstant stabilitet av förbränningen och den speciella rökgasutsugningen förhindrar att rök tränger ut, även när ved fylls på. VOS som standard! Du har en spak antingen till vänster eller höger för enkel rengöring av de värmeöverförande ytorna, samtidigt som du håller en maximal verkningsgrad.

Fröling erbjuder framtidens teknik redan idag med det nyutvecklade styrsystemet S 3200. Styrenheten är optimerad för att passa dina krav och tillsammans med en individuellt justerbar betraktningsvinkel säkerställer den att alla driftsstatusar visas tydligt.    

De optimalt strukturerade menyerna gör handhavandet synnerligen enkelt. De viktigaste värme- och varmvattenfunktionerna kan bekvämt väljas via funktionsknappar. Frölings bussystem gör det möjligt att installera utbyggnadsmoduler på valfri plats, till ett minimalt behov av elkablar.   Rumsmanöverenheten RBG 3200 ger dig en fullständig översikt från ditt vardagsrum. Det är extremt lätt att avläsa alla viktiga värden och statusmeddelanden och du kan ändra inställningar med ett knapptryck.

Ladda ner broschyr!